Τα τάμπλετ στο… εδώλιο! Σωστή ή λάθος η χρήση τους στα σχολεία;

Πριν από τρεις ημέρες οι καθηγητές Πληροφορικής εξέδωσαν μία ανακοίνωση για να υπερασπιστούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αφορμή ήταν ένα παλαιότερο άρθρο του επικεφαλής του τομέα Παιδείας του ΟΟΣΑ στην ηλεκτρονική έκδοση του BBC. Στην παρέμβασή του ο κ. Αντρέας Σλέιτσερ υποστήριζε ότι η χρήση τάμπλετς και ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τάξη όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.

Το στέλεχος του ΟΟΣΑ κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τη διεθνή μαθητική αξιολόγηση PISA του Οργανισμού, που γίνεται κάθε τρία χρόνια σε 15χρονους μαθητές. Ανάλογο είναι και το συμπέρασμα του Μπενεντέτο Βερτέκι, ενός από τους πιο γνωστούς παιδαγωγούς στην Ιταλία. Ο κ. Βερτέκι, καθηγητής Πειραματικής Εκπαίδευσης στο ιταλικό πανεπιστήμιο Roma 3, δήλωσε στον ιταλικό Τύπο ότι η εκτεταμένη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου στο σχολείο δεν εξασφαλίζει καλύτερες επιδόσεις των μαθητών. Αντίθετα, διαπιστώνεται ότι η τεχνολογία συμβάλλει αρνητικά στην ικανότητα των παιδιών να γράφουν σωστά, να γράφουν ορθογραφημένα, αλλά ακόμη και να χρησιμοποιούν το ψαλίδι. Συνέπειες υπάρχουν και στην απομνημόνευση, αφού «η τεχνολογία οδηγεί τα παιδιά να σκέπτονται ότι μπορούν να βρουν την απάντηση έξω από τις αποθήκες μνήμης του εγκεφάλου τους».

Continue reading

Πιστοποιητικά Πληροφορικής

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.

Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

ΦΕΚ: 2123/01-08-2014

Continue reading

Πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ

H πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ, είναι οργανωμένη εξεταστική διαδικασία και γίνεται στα πλαίσια του έργου «Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ, με ανάδοχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ). Το ΙΤΥΕ είναι (Ν. 3966/2011) o τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, και η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, διαρκούς επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Η συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, βασίζεται στη διεθνή επιστημονική εμπειρία σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές.

Το πιστοποιητικό χορηγείται από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και δεν σχετίζεται με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές αντανακλά στην επάρκεια αναφορικά με τις στοχευόμενες ικανότητες ΤΠΕ στο πλαίσιο του έργου.

Ιστοσελίδα Ενημέρωσης: Πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ

Διαμαρτυρία Καθηγητών Πληροφορικής Πιερίας

Κατερίνη, 4/10/2013

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Σχετικά με τις «Διευκρινήσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου»

Αρ.Πρωτ. 139608/Γ2/ 1-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ 139608/Γ2/ 1-10-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διευκρ ινήσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου» ορίζεται ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα που συγκροτούνται για τα μαθήματα πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, μέχρι και 27. Με την παραπάνω, επιπλέον καθορίζεται η διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής να γίνεται στο εργαστήριο από έναν εκπαιδευτικό.

Ο μεγάλος αυτός αριθμός μαθητών στα εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία στην πλειονότητά τους αποτελούνται από 10 έως το πολύ 12 υπολογιστές, σημαίνει ότι σε 5 έως 7 υπολογιστές θα εκπαιδεύονται ταυτόχρονα 3 μαθητές και στους υπόλοιπους θα εκπαιδεύονται 2.

Συνέπειες της παραπάνω απόφασης είναι:

  1. Ένας εκπαιδευτικός δεν επαρκεί για να παρακολουθήσει καί να υποστηρίξει τη διδασκαλία στο εργαστήριο. Να υπενθυμίσουμε ότι στα εργαστηριακά σεμινάρια Α’ και Β’ επιπέδου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε οι προδιαγραφές είναι για τμήματα 10 έως 12 ατόμων με έναν εκπαιδευτή αλλά και με ένα βοηθό
  1. Η διδασκαλία δεν θα είναι αποτελεσματική και η αξιολόγηση δεν θα είναι αντικειμενική (καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα του ενός, το πολύ δύο μαθητών ανά υπολογιστή).
  2. Σε συνδυασμό με τις μικρές διαστάσεις που συνήθως έχουν τα εργαστήρια πληροφορίκής, καθώς καί της ίδίαίτερότητας ότί η δίασπορά των μαθητών είναί μόνο στα σημεία που βρίσκονται οι υπολογιστές και όχι σε όλη την αίθουσα όπως γίνεται με τα υπόλοιπα μαθήματα, δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός των μαθητών (κολλητές 2-3 καρέκλες – μαθητές – σε απόσταση 1,2 μέτρου)

Στο με Αρ.Πρωτ. 39610/Γ2/ 1-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, όπου δίνονται οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, αναφέρεται ότι το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ Λυκείου, διδάσκεται στο εργαστήριο και προτείνεται για τη δίδασκαλία καί η ανάθεση συνθετίκών εργασίών σε ένα συνεργατίκό περίβάλλον αξιοποιώντας τη μέθοδο project για την καθοδήγηση των μαθητών. Οι αντίστοιχες οδηγίες όμως, από το υπουργείο, για την συγκρότηση τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας, ορίζουν συγκρότηση τμημάτων 16 έως 20 μαθητών.

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

γία την δραματίκή χείροτέρευση των συνθηκών δίεξαγωγής των μαθημάτων Πληροφορίκής που επιβάλλεται με την υπ’ αριθ. Πρωτ 139608/Γ2/ 1-10-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

για τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών Πολυμέσα – Δίκτυα καί Εφαρμογές Λογισμικού:

  • Είτε να επιτραπεί η συγκρότηση τμημάτων 12έως 16μαθητών ανά τμήμα με έναν εκπαιδευτικό
  • Είτε να γίνει επαναφορά της ΥΑ, με αρ. πρωτ, με Γ2/4243/22-09-1999 ως προς τις ρυθμίσεις της κατανομής των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τα παραπάνω μαθήματα.

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Συλλόγου Πληροφορικών Πιερίας

Η πληροφορική στα σχολεία

Άρθρο του Ευρωβουλευτή Καθηγητή

Ιωάννη Α. Τσουκαλά

Πολύ φοβούμαι ότι η έντονη συζήτηση που έχει πυροδοτηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να εξαφανίσει ουσιαστικά το μάθημα της πληροφορικής από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι, για άλλη μία φορά, εξαιρετικά ετεροχρονισμένη. Όλα όσα περιλαμβάνει αυτή τη συζήτηση (άλλη μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία «θερινής νυκτός» του Υπουργείου Παιδείας για το «νέο λύκειο», δημόσιες διαβουλεύσεις, τοποθετήσεις ακαδημαϊκών και αντιδράσεις εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φορέων) θα ήταν μάλλον δικαιολογημένα αν λάμβαναν χώρα προ εικοσαετίας τουλάχιστον, τότε που οι περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου αντιμετώπιζαν το θέμα της ένταξης της πληροφορικής στα σχολεία τους, κι όχι στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Κι όχι απλώς η συζήτηση είναι ετεροχρονισμένη, αλλά όλα δείχνουν ότι το ελληνικό υπουργείο παιδείας καταλήγει σε συμπεράσματα απολύτως αντίθετα από αυτά στα οποία έχουν καταλήξει όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες και οικονομίες του πλανήτη. Εν τέλει φαίνεται ότι στο «νέο λύκειο» που η ελληνική πολιτεία οραματίζεται να προσφέρει στους νέους πολίτες της, η πληροφορική δεν έχει θέση.

Continue reading